You are here:  / Pozostałe / Psychoterapia Lublin

Psychoterapia Lublin

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to przeważnie osoby z wielką ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami oraz przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to faceci bywają o wiele bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać wypada, że niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie należą do rzadkości. W Polsce jest niesłychanie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie traktuje to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprzyzwoiciej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to porządny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są przeważnie niezwykle ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się tylko tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność i trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: