You are here:  / Pozostałe / Specjalistyczny sprzęt z użyciem jakiego wyczyszczone są separatory

Specjalistyczny sprzęt z użyciem jakiego wyczyszczone są separatory

Rzetelne usługi przedsiębiorstwa EKOBUT
Profesjonalne świadczenia przedsiębiorstwa EKOBUT obejmują: wyczyszczenie separatorów, serwis i przeglądy separatorów, przeglądy techniczne osadników i przepompowni, czyszczenie osadników, czyszczenie zbiorników wody przeciwpożarowej, oczyszczanie przepompowni sanitarnych i przemysłowych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej i wewnętrznej, oczyszczanie kanalizacji technologicznej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych, odbiór i transport odpadów przemysłowych niebezpiecznych a także konsultacje w zakresie dbania o środowisko. Zleceniodawcy, jacy zdecydują się na skorzystanie ze świadczeń tej firmy mogą oczekiwać na to, że każde zlecenie będzie wykonane priorytetowo a także w korzystnej kwocie. Zakład ma siedzibę w Opolu, natomiast obszar działania dotyczy całej Polski. Decydując się na korzystanie z usługi takiej jak czyszczenie separatorów tłuszczu Śląsk można spodziewać się, że pracownicy będą tam, gdzie będzie im to zlecone.

Artykuły: